ในวันที่ 1 มีนาคม 2557 ทางทีมงานมีการปรับปรุงระบบ Server ทำให้ในวันดังกล่าวไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้
ทางทีมงานจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่